Groener, slimmer en socialer bosbeheer

Magazine cover

‘Mooiere bossen via zinvol werk’

Meer weten?

brabant.nl

j

Meer weten?

brabant.nl

k

Annemieke van de Ven
natuurwethouder gemeente Veghel

beheer BosWerkt in te schakelen. Groener, slimmer en socialer. Sociaal bosbeheer draagt bij aan de ecolo-
gische kwaliteit van de natuur. En het levert extra arbeidsplaatsen voor de sociale werkvoorziening, vooral in de winter als werk in het openbaar groen stil ligt.

Bijkomend voordeel is dat er amper machines aan te pas komen. Om
schade aan de bodem te voorkomen, slepen paarden de omgekapte bomen weg.

Ook natuurwethouder Annemieke
van de Ven van de gemeente Veghel
is enthousiast over de sociale aanpak van bosbeheer. “Sowieso spreekt duurzaam bosbeheer, met op het
juiste moment verdunnen en ver-
jongen van het bos, ons erg aan.
We zijn zeker ook gecharmeerd van
deze bijzondere manier van houtver-
werking via sociale werkvoorziening
en 'social return' in de vorm van
gebruiksartikelen. Als gemeente
willen we ons bosbeheer ook op
deze manier gaan inzetten. We zijn
hiervoor in gesprek met meerdere
partijen.”

Oproep gemeenten
De provincie roept met name gemeenten op om voor hun bos-

Enthousiast
over sociale aanpak

Terug

Terug

Ronald Buiting
directeur BosWerkt

Enthousiast over
sociale aanpak

Lees meer

Enthousiast over
sociale aanpak

Lees meer

ciale wegen. Door deze ‘snippers’ organisatorisch te clusteren, wordt bosbeheer efficiënter.

Zinvol werk
4 Brabantse gebieden worden in kaart gebracht voor een pilot. Buiting: “Het bos mag niet te klein zijn. Vanaf zo’n
50 hectare is het rendabel. Door sa-
men te werken met (bos)eigenaren, zoals Rijkswaterstaat, ProRail, ge-
meenten, waterschappen, provincie, landgoederen en kloosters, kunnen
we stukken bos bundelen. Een deel van het geoogste hout verwerken we
in onze eigen fabriek in Limburg. Dat levert het hele jaar door extra arbeid op voor weer andere sociale doel-
groepen.”

BosWerkt startte in Limburg en breidt haar werkterrein langzaam uit. De provincie Noord-Brabant vindt het
een bijzonder concept dat veel arbeid oplevert voor sociale werkplaatsen. Daarom zet de provincie zich actief
in om partijen te verbinden. Buiten
het Nationaal Natuurnetwerk, gaat
het om veel kleine bosrijke perceel-
tjes. Alles bij elkaar zo'n 200 hectare groen, vooral direct langs de provin-

Met het verschil in waarde betaalt BosWerkt de arbeid. Op de vraag van Buiting aan een van de bos-
werkers hoe het werk bevalt, krijgt hij een kort en krachtig antwoord: “Flink moe, mooi gewerkt!”

‘Snippers’
organisatorisch clusteren

Terug

Terug

Organisatorisch
clusteren

Lees meer

Organisatorisch
clusteren

Lees meer

In de regel worden bomen door een bedrijf gemarkeerd, gekapt en gerooid, en vervolgens verkocht.

“De kern van sociaal bosbeheer is dat we werken met sociale doelgroepen”, vertelt Ronald Buiting van BosWerkt. “Het gaat om mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt, vaak met een beper-
king. We koppelen als het ware het groene en
sociale domein aan elkaar.”

Amper machines
Vanwege het gevarieerde werk kunnen mensen
van verschillende niveaus aan de slag. Zij zagen
de bomen om, maken daar assortimenten van hout
voor kisten, palen, papier of industrie en leggen
die klaar voor transport. Buiting: “Het hout is daar-
door al een halfproduct en dus meer waard.”

Koppeling groene
en sociale domein’

Terug

Terug

Lees meer

Lees meer

meerdere kanten.“Vanaf de kap tot aan het eindproduct zorgen we voor toegevoeg-
de arbeid. Uiteindelijk krijg
je mooiere bossen via zinvol werk”, zegt directeur Ronald Buiting.

Bosbeheer op een sociale manier. Gratis en met alleen maar tevreden par-
tijen. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Maar in het geval van BosWerkt snijdt de zaag daadwerkelijk aan

via zinvol werk

bossen

Mooiere

Groener, slimmer en
socialer bosbeheer

Natuur

http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2015/maart/provincie-start-met-sociaal-bosbeheer.aspx

Brabant Magazine 20 | Jeroen Bosch Jaar

Brabant Magazine 20 - Interactief

Technology by MagStream Real Time Publishing