Mobiliteit op maat

Magazine cover

Bereikbaarheid wordt maatwerk

Flexbus geeft
Strijp
flexibel vervoer

Flexbus geeft
Strijp
flexibel vervoer

Dorpsauto
houdt
Boerdonk mobiel

Dorpsauto
houdt
Boerdonk mobiel

Meer weten?

brabant.nl

j

Meer weten?

brabant.nl

k

Ontmoeten
En volgens Van de Weijer blijft het belangrijk om ruimte te houden voor de voetganger. “Mensen gaan naar steden om elkaar te ontmoeten, niet om naar auto’s te kijken. Collectief fijnmazig openbaar vervoer heeft dus zijn langste tijd gehad. Helemaal niet erg. Milieuproblemen en veiligheid worden met techniek opgelost. Bereikbaarheid wordt steeds meer maatwerk.”

De fiets is ongeveer kostenneutraal: de € 0,05 voor infrastructuur en maatschappelijke schade van fietsongevallen weegt op tegen de vermin-
derde medische kosten. De trein kost € 0,22
per reizigerskilometer en de bus zelfs € 0,80, vooral vanwege dun bezette lijnen.

Verminderde
medische kosten

Terug

Terug

Verminderde
medische kosten

Lees meer

Verminderde
medische kosten

Lees meer

“Ze rijden dan op afroep, zoals de flexbus in Eind-
hoven. Of ze zijn vervangen door particulieren die wel een ritje willen maken in een dorpsauto of hun
eigen auto. Treinen rijden alleen nog op de dikke
lijnen. Voor de rest zijn ze vervangen door deels
elektrische touringcars.”

De auto blijft
De auto blijft. Het is ook nu al het enige vervoer-
middel dat zichzelf terugbetaalt. Ongeveer € 0,01 per reizigerskilometer: de opbrengst van de wegenbelasting na aftrek van kosten voor infra-
structuur en maatschappelijke schade.

Bussen die een vaste route rijden, bestaan over 20 jaar niet meer, voorziet Van de Weijer.

Neem de flexbus
of dorpsauto

Openbaar vervoer kan
in allerlei vormen.
Reizigers bij een bushalte werden
door gebruik van hun mobieltje
verrast met de meest creatieve
oplossingen.

Openbaar vervoer kan
in allerlei vormen.
Reizigers bij een bushalte werden
door gebruik van hun mobieltje
verrast met de meest creatieve
oplossingen.

Terug

Terug

Flexbus of
dorpsauto

Lees meer

Flexbus of
dorpsauto

Lees meer

voor mensen zonder eigen vervoer, het ontsluiten van dorpen en het leefbaar houden van steden. Daar
zijn ook prima andere oplossingen voor.”

Fiets
Hoe mobiliteit er over 20 jaar uitziet? “Een elektrische auto heb je dan voor € 100 per maand voor de deur staan. Het autodelen is een vervanger voor
de 2e auto. De fiets wordt door inno-
vatie nog aantrekkelijker voor
woon-werkverkeer.”

“Er zijn jarenlang miljarden geïnves-
teerd in de infrastructuur voor het OV. Maar de argumenten milieu, veiligheid en bereikbaarheid vallen steeds meer weg. Auto’s worden schoon en veilig. Wat overblijft, is het argument bereikbaarheid: mobiliteit

Het openbaar vervoer maakt de komende decennia een gedaante-
verandering door. Daar is Carlo
van de Weijer, directeur Smart Mobility aan de TU Eindhoven,
van overtuigd.

Openbaar
vervoer verandert

Mobiliteits-
voorbeelden

Mobiliteits-
voorbeelden

Terug

Terug

Lees meer

Lees meer

Het alternatief: vervoer op maat. Digitalisering en andere innovaties bieden uitkomst. Bijvoorbeeld
voor initiatieven als de dorpsauto en de flexbus.

Een buslijn met een vaste
route en dienstregeling is
niet altijd de beste oplos-
sing om mensen mobiel
te houden. En soms is
het ook gewoon te duur.

Bereikbaarheid wordt maatwerk

op maat

Mobiliteit

Rich Text

The Rich Text can be used to display any type of text on a page within MagStream. Just double-click on this text to open the editor and adjust this default text.

Verkeer

Erik van Hal
verkeersplanoloog
bij de gemeente
Eindhoven

Buslijn 13, die elk uur een rondje door de Eind-
hovense wijk Strijp reed, was al jaren niet renda-
bel. In een overleg van provincie, gemeente en vervoerder Hermes ontstond het idee voor de Flexbus. Die rijdt sinds 1 september. “Hiermee slaan we 3 vliegen in 1 klap”, zegt Erik van Hal, verkeersplanoloog bij de gemeente Eindhoven.

Sociaal project
“Betere dienstverlening, want de flexbus rijdt 2 keer per uur en wijkt op verzoek van de route af. Ook kun je overal langs de route in- en uitstap-
pen. 2e voordeel is de duurzaamheid, omdat er
9-persoonsbusjes rijden, op groen gas. Én het
is een sociaal project; in de busjes rijden werk-
zoekenden die met behoud van uitkering een chauffeursopleiding volgen. Later stromen ze door naar vervoersbedrijven. De flexbus is in Strijp met enthousiasme ontvangen.”

Flexbus geeft Strijp flexibel vervoer

x

x

Rini Weijers
Stichting
Zorg om het Dorp

Ieder uur rijdt er vanuit het dorpje Boerdonk
(gemeente Veghel) een buurtbus naar het
centrum van Veghel. “Dat is mooi”, vindt Rini
Weijers van Zorg om het Dorp, “maar Boerdonk
is ook gericht op Beek en Donk, Gemert en
Helmond, voor markt, huisarts of ziekenhuis.
Uitbreiding van de buurtbus kon niet, dus toen
hebben we het heft in eigen hand genomen.”

Achter de geraniums
Een plaatselijke garagehouder stelde een auto
ter beschikking, die sinds september 2014 als
Dorpsauto midden in het dorp staat. “We hebben
een coördinator die altijd bereikbaar is, en een groep vrijwilligers die het leuk vinden om mensen
te rijden. Ook in de avond en het weekend als de
buurtbus niet rijdt. Zo hoeft niemand thuis achter
de geraniums te blijven zitten.”

Dorpsauto houdt Boerdonk mobiel

x

x

GoOV is een smartphone-app.
De app ondersteunt mensen die moeite hebben om zelfstandig te reizen met het OV.
StapDe app begeleidt hen van deur tot deur met looproutes, actuele OV-reis-informatie en een noodknop.
Een ouder of verzorger kan de reis online volgen.
Daarvoor is de Buzz Buddy, een klein apparaat dat zowel een telefoon als een GPS-tracker is.Zelfstandig reizen door slimme technologie

3.

De ‘Seniorenbus’ zorgt voor bege-
leid vervoer.
Speciaal voor 65+’ers uit ’s-Her-
togenbosch, Vinkel en Nuland.
De vrijwilligers rijden van deur tot deur en helpen waar nodig.
De bus is praktisch en gezellig.Gezelligheid
van deur tot deur

2.

Alle mobiliteitsoplossingen binnen de gemeente in een oogopslag: www.ikwilvervoer.nl.
Een initiatief van 12 Brabantse gemeenten.
Inwoners boeken op de reisplan-
ner eenvoudig hun rit.
Ze hebben de keuze uit vrijwil-
ligersinitiatieven, het OV, de OV-
fiets, de regiotaxi, buurtbus of de (deel) auto.
Al jouw vervoer
in één overzicht

1.

Mobiliteitsvoorbeelden:

x

x

x

x

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/openbaar-vervoer/kleinschalige-oplossingen.aspx

www.ikwilvervoer.nl

Brabant Magazine 20 - Interactief

Brabant Magazine 20 | SPARK

Technology by MagStream Real Time Publishing