SPARK Campus

Magazine cover

Brabant als levend laboratorium

“We hebben een vliegende start gemaakt. Er staat een rijk netwerk van samenwerkings-
partners als Eneco, Grontmij, Microsoft en Ricoh, overheden en onderwijsinstellingen.
De 1e living lab voor snelfietsroutes is een feit. En we starten met het SPARK Fablab, 1 van de 1e bouwgerelateerde fablabs ter wereld. Een
open digitale werkplaats waar makers, ontwer-
pers en creatievelingen aan de slag gaan met digitaal aangestuurde machines. Al die kruis-
bestuivingen hebben een gigantische magneet-
functie.”

Als campus voor de bouw moet SPARK eind 2016 op eigen benen staan. Cassandra Vugts heeft er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.

Magneet-
functie

Terug

Terug

Magneetfunctie

Lees meer

Magneetfunctie

Lees meer

“Binnen de gebouwde omgeving gebeurt er
veel op dit gebied. Vooral in de complexiteit
van steden”, aldus directeur Cassandra Vugts.
“De vraag is hoe je hierop als bouwsector
inspeelt en innovaties kunt versnellen. Want
nog te vaak is innovatie in deze sector een
bijzaak. Terwijl de veranderingen in de ge-
bouwde omgeving daar wel om vragen. Onze
toegevoegde waarde is dat we de verbinding
leggen tussen onderwijs, bedrijfsleven, kun-
stenaars en overheid. Met die ‘cross-overs’
hopen we een doorbraak te creëren.”

SPARK richt zich vooral op stedelijke
ontwikkeling en vernieuwing. Met de focus op gezondheid, energie, mobiliteit en materiaal.

Innovaties
versnellen

Een kwart van de mensen doet het al: fietsen naar het werk. De winst: min-der files en CO2-uitstoot, en een lager ziektever-
zuim. De snelfietsroute moet ook Brabanders
op de (e-)fiets krijgen.

LIVING LAB VOOR
SNELFIETSROUTES

Een kwart van de mensen doet het al: fietsen naar het werk. De winst: min-der files en CO2-uitstoot, en een lager ziektever-
zuim. De snelfietsroute moet ook Brabanders
op de (e-)fiets krijgen.

LIVING LAB VOOR
SNELFIETSROUTES

Terug

Terug

De LOOT-woning, waarbij SPARK actief betrokken is,
is een concreet voorbeeld van innovatief bouwen. Zeecontainers worden omgebouwd tot woningen.
Voor vluchtelingen bijvoorbeeld. Directeur Hans
van Niftrik: “Onze woningen zijn nu hot.”

VAN ZEECONTAINER TOT WONING

De LOOT-woning, waarbij SPARK actief betrokken is,
is een concreet voorbeeld van innovatief bouwen. Zeecontainers worden omgebouwd tot woningen.
Voor vluchtelingen bijvoorbeeld. Directeur Hans
van Niftrik: “Onze woningen zijn nu hot.”

VAN ZEECONTAINER TOT WONING

Innovaties
versnellen

Lees meer

Innovaties
versnellen

Lees meer

en de gemeente ’s-Hertogenbosch
sloegen hiervoor de handen ineen.
Doel van de provincie is om inno-
vatie te stimuleren en sectoren te verbinden.

Verrassende resultaten
Directeur Cassandra Vugts heeft
naar eigen zeggen ‘de leukste baan
ter wereld’. “De kracht van SPARK
is experimenteren. We bedenken geen oplossingen aan de teken-
tafel. We laten die ontstaan door te doen, door kennis en mensen aan elkaar te koppelen. Omdat vooraf niets vaststaat, leidt dit tot de
meest verrassende resultaten.”

Met flexplekken en met initiatieven
in de vorm van living labs, een ta-
lentprogramma en binnenkort een
echt ‘fablab’. Maar vooral ook een
netwerk van kennis en creativiteit. Allerlei partijen ontwikkelen
samen producten en concepten
voor een veilige, gezonde en
groene leefomgeving. De pro-
vincie, bouwbedrijf Heijmans,
Avans Hogeschool, TU Eindhoven

Een broedplaats voor innovatie en technologie in de bouw. Dat
is SPARK campus in Rosmalen: een ontmoetings- en inspiratie-
centrum.

Broedplaats
voor de bouw

Terug

Terug

Lees meer

Lees meer

levend laboratorium. Op diverse plekken wordt al volop geëxperimenteerd. Brabant Magazine duikt zo nu en dan een ‘living lab’ in. Deze keer: SPARK Campus.

Samen dingen uitproberen, met lef experimenteren
en risico’s durven nemen.
Het provinciale bestuurs-
akkoord spreekt over
Brabant als één groot

BRABANT ALS LEVEND LABORATORIUM

Innovatie

Meer weten?

loot.nu

j

Meer weten?

loot.nu

k

De huisvestingsconcepten van LOOT zijn divers: van (mantel)zorg- en studentenwoningen tot een strand-
huis en migrantenwoning. Maar ook een kinderdag-
verblijf, B&B of jongerenontmoetingsplek is mogelijk.
Om maar wat voorbeelden te noemen. Want de toe-
passingen van een zeecontainer zijn legio. 5 jaar
geleden startte het Rosmalense bouwbedrijf Van
Niftrik met de ontwikkeling vanwege de economische
crisis. Nu is het de vluchtelingencrisis, die het proces versnelt.

Tijdelijke opvang
“We zijn druk in gesprek voor de eerste 50 eenpersoons-
woningen voor vluchtelingen. Omdat ze compact en ver-
plaatsbaar zijn, kunnen we hiermee kleine locaties
voorzien van tijdelijke opvang”, vertelt Hans van Niftrik.
SPARK Campus denkt mee en brengt hem in contact met
de juiste partijen. “SPARK zet zich ook voor de kleine
ondernemer in. Een mooi podium voor bedrijven die inno-
vatief en duurzaam zijn.”

VAN ZEECONTAINER
TOT WONING

x

x

Meer weten?

sparkcampus.nl

j

Meer weten?

sparkcampus.nl

k

Brabant heeft de 1e living lab voor snelfietsroutes. Een initiatief van SPARK, samen met de provincie, TU/e, NHTV, Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en de gemeente ’s-Hertogenbosch. De testroute Oss‘s-Hertogenbosch moet uitwijzen hoe zo’n snelfietsroute eruit moet zien. “Het woord is aan de gebruikers”, aldus projectleider Murk Peutz van SPARK. “De komende 3 jaar testen fiet-
sers innovaties op het gebied van veiligheid, omgeving
en gedrag. Met minder kruisingen bijvoorbeeld leg je
de route sneller af.”

Woon-werkverkeer
Omdat het vooral om woon-werkverkeer gaat, werkt SPARK samen met bedrijven. Met medewerkers van
het JBZ zijn de 1e ervaringen opgedaan in de proeftuin.
“Hieruit blijkt dat fietsers de reistijd zelf in de hand wil-
len hebben. Dat is ook het voordeel van de fiets: je weet exact hoe laat je aankomt”, zegt Peutz.

LIVING LAB VOOR SNELFIETSROUTES

x

x

www.loot.nu

www.sparkcampus.nl

Brabant Magazine 20 | Mobiliteit op maat

Brabant Magazine 20 - Colofon

Technology by MagStream Real Time Publishing